НАДМЀРЯНЕ

НАДМЀРЯНЕ1, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от надмерям1 и от надмерям се; надмерване1.

НАДМЀРЯНЕ

НАДМЀРЯНЕ2, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от надмерям2 и от надмерям се; надмерване2. Тии упражнения са били повеч .. военни хитрости.. надхвърляне и надмеряне.., надскачане с коние и пешкъм. Г. С. Раковски, П I, 97-98.

Списък на думите по буква