НАДМЀТНУВАМ

НАДМЀТНУВАМ, -аш, несв. (диал.); надмѐтна, -еш, мин. св. -ах, прич. мин. страд. надмѐтнат, св., прех. Диал. Надмятам1, надхвърлям. надметнувам се, надметна се страд.

НАДМЀТНУВАМ СЕ несв., непрех. Диал. Надмятам се, надхвърлям се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква