НАДМЀТНУВАНЕ

НАДМЀТНУВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от надметнувам и от надметнувам се; надмятане1, надхвърляне.

Списък на думите по буква