НАДМИНА̀ВАНЕ

НАДМИНА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надминавам и от надминавам се. Ако широчината на пътя е недостатъчна, намалява се скоростта и сигурността при срещане и надминаване на колите и се увеличават експлоатационните им разходи. Л. Манчев, П I, 324.

Списък на думите по буква