НАДМИНУ̀ВАНЕ

НАДМИНУ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от надминувам и от надминувам се; надминаване, надминване.

Списък на думите по буква