НАДМО̀ГВАНЕ

НАДМО̀ГВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надмогвам и от надмогвам се. За възтържествуването на реалистичното направление, за скорошното надмогване на антиобществените течения в литературния живот не е без заслуги и Маринополски. Ив. Богданов, СП, 111. Пътят на писателя-драматург, на театралния деец и на ръководителя в секторите по изкуството е общ и неделим. Така общи и неделими трябва да бъдат и усилията за надмогване на трудностите. ЛФ, 1958, бр. 49, 3.

Списък на думите по буква