НАДМО̀ГНУВАНЕ

НАДМО̀ГНУВАНЕ, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от надмогнувам и от надмогнувам се; надмогване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква