НАДМО̀РСКИ

НАДМО̀РСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Който се намира над морската повърхност. Най-големият остров Изабела е с дължина над 110 километра. Повечето от малките "островченца", които почти стигат до формата само на надморски скали, нямат имена. Н. Боев, Г, 24. На стройний стан се чудно откроиха / изящна гръд и обли рамена; / косите ѝ безшумно ги обвиха / като надморска кипнала вълна. Ив. Карановски, МП, 5.

Надморска височина. Спец. Височина на определена точка от физическата земна повърхност по отношение на морското равнище; ортометрична височина. Най-високият връх на Плана — Манастирище, достига едва 1338,2 м надморска височина. П. Делирадев, В, 20. В крайморската равнина Добруджа малката надморска височина, незначителната повърхност и пропускливият терен не създават условия за образуване на по-големи и по-дълбоки долини. Пр, 1952, кн. 5, 79.

Списък на думите по буква