НАДМО̀ЩВАНЕ

НАДМО̀ЩВАНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от надмощвам и от надмощвам се; надмогване.

Списък на думите по буква