НАДМО̀ЩЯНЕ

НАДМО̀ЩЯНЕ, мн. няма, ср. Диал. Отгл. същ. от надмощям и от надмощям се; надмогване.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква