НАДМЯ̀ТАНЕ

НАДМЯ̀ТАНЕ1, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надмятам1 и от надмятам се; надхвърляне.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

НАДМЯ̀ТАНЕ

НАДМЯ̀ТАНЕ2, мн. -ия, ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от надмятам2 и от надмятам се; намятане.

Списък на думите по буква