НАДНЍКВАМ

НАДНЍКВАМ, -аш, несв.; наднѝкна, ‑еш, мин. св. -ах, св., непрех. 1. Поглеждам за кратко време, веднъж някъде, обикн. през някакъв отвор, пролука и под.; надзървам, надзъртам. Отварям прозореца, надниквам и гледам един машинист спокойно си пуши лулата под прозореца. Ал. Константинов, БПр, 1893, кн. 4, 40. Повече от петдесет посрещачи се тълпяха по тясната улица,.., невести надникваха любопитно иззад оградите да видят кой ще слезе този ден от автобуса. Й. Радичков и др., ГСП, 142. Костадин надникна в тъмното помещение, олепено с паяжини и паспал. В дъното като призрак се мярна воденичарят — бос, по долни гащи. Ем. Станев, ИК I и II, 16. По урвите ли стръмни лазя, / над тъмните надниквам бездни, / .. / Един товар на себе влача — / товара лют на самотата! Ив. Вазов, Съч. III, 141-142.

2. Показвам се за малко, не в целия си ръст, не изцяло; надзървам, надзъртам. Иззад колибата надникна, а след туй се показа цял, някакъв чудноват човек. Й. Йовков, ЧКГ, 170. Пеньо се протяга лениво, бърка в пояса и дига бърдучето към устата си. Слънцето надниква през чукара и лизва мустака му като малко котенце. Чудомир, Избр. пр, 5. Месецът надникна през средногорските ниски върхове. З. Стоянов, ЗБВ I, 198.

3. Прен. Прониквам, навлизам за кратко време в същността на нещо (мисли, душевно състояние, действителност и под.) с цел да го разбера, да видя как изглежда. Всеки промълви по нещо и бързаше сякаш да остане сам — сам да надникне в мислите си, в душата си. Й. Йовков, Разк. II, 98. Да биха могли хората, да би могъл един само от тия глупци да надникне в моя вътрешен мир, той би онемял от удивление... Впрочем кой знай! Ал. Константинов, Съч. I, 308. Ней се стори, че той ѝ позволи да надникне в неговата душа и това, което тя видя там за един кратък миг, беше замайващо и страшно със своята недоизказаност. Ем. Станев, ИК I и II, 456. И да надникнеше в тая действителност, писателят ни гледаше на най-обикновените случки с такава превзета наивна трагичност, че нищо не би проумял от нея. Р, 1927, бр. 244, 3.

Над гроб съм надникнал. Диал. Много съм зле, скоро ще умра.

Списък на думите по буква