НАДНИЧА̀РСТВО

НАДНИЧА̀РСТВО, мн. няма, ср. Дейност, занимание, работа, основана на надница. Надничарството често се среща при сезонните полски работи.

Списък на думите по буква