НАДНИЧА̀РЧЕ

НАДНИЧА̀РЧЕ, мн. -та, ср. Умал. от надничар; дете надничар, млад надничар.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1899.

Списък на думите по буква