НАДНО̀РМЕН

НАДНО̀РМЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Който превишава определена норма. Ручалото получи цяло каче сирене и десет кила вълна. — Ха със здраве — изпрати го председателят... Това ти е дялът от наднорменото производство... Кр. Григоров, Н, 91. Половината от припечеленото си с наднормена работа той раздаваше на учениците. А. Гуляшки, СВ, 56. Наднормена продукция. Наднормено тегло.

Списък на думите по буква