НАДНО̀РМЕНИК

НАДНО̀РМЕНИК, мн. -ци, м. Рядко. Работник или специалист, който изработва наднормена продукция или работи в часове, извън определените от нормата. — Кадърът у нас е такъв — непостоянен. Ето, ударник, примерен работник, наднорменик и изведнъж, моля, освободете ме. А. Гуляшки, МТС, 34.

Списък на думите по буква