НАДОВЀЖДАНЕ

НАДОВЀЖДАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от надовеждам и от надовеждам се.

Списък на думите по буква