НАДО̀ЙВАНЕ

НАДО̀ЙВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от надойвам и от надойвам се; надояване.

Списък на думите по буква