НАДО̀ЙДА

НАДО̀ЙДА. Вж. надохаждам и надохождам.

Списък на думите по буква