НАДО̀ЛНИЦА

НАДО̀ЛНИЦА ж. Диал. Надолнище, нанадолнище; надолище, надолнина, навално.

— Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1973.

Списък на думите по буква