НАДО̀МЕН

НАДО̀МЕН, -мна, -мно, мн. -мни, прил. Обикн. в съчет. със същ. работа. Който се извършва вкъщи, у дома. ТПК "Христо Ботев" .. търси работнички за плетене мрежи на филе за надомна работа. ВН, 1964, бр. 4124, 3. Стопанските организации, които произвеждат стоки за масово потребление, могат да предоставят и на учащите се надомна работа, когато имат условия за това.

— От рус. надомный.

Списък на думите по буква