НАДО̀МНИЧКА

НАДО̀МНИЧКА ж. Жена надомник. Ръководството на кооперацията е открило три нови шивашки ателиета, назначило е в различни райони надомнички.

Списък на думите по буква