НАДОМЪ̀КВАНЕ

НАДОМЪ̀КВАНЕ, мн. няма, ср. Разг. Отгл. същ. от надомъквам и от надомъквам се; надокарване, надовличане, навличане1, намъкване.

Списък на думите по буква