НАДОПА̀ШЕН

НАДОПА̀ШЕН, -шна, -шно, мн. -шни, прил. Спец. Който е разположен над опашката. При някои късоопашати птици (напр. пъдпъдъка) надопашните пера може да са по-дълги от самите опашни пера. Ц. Пешев и др., ФБ, 111.

Списък на думите по буква