НАДОПА̀ШИЕ

НАДОПА̀ШИЕ, мн. -ия, ср. Зоол. Пера, перушина на птица, разположени над опашката; надопашка. Северният славей е с кафяв с маслиненозеленикав оттенък цвят на оперението, а надопашието е ръждиво. Вл. Помаков, ПДП (превод), 47. Окраската на предната част на гърба и надопашието е синкава или сивкавозелена. Ц. Пешев и др., ФБ, 116.

Списък на думите по буква