НАДОПА̀ШКА

НАДОПА̀ШКА ж. Зоол. Надопашие. Надопашката [на свиленото шаварче] се простира на 1/2 до 2/3 от опашката. Ц. Пешев и др., ФБ, 212. Надопашката [при черногушето ливадарче] е бяла, отчасти напетнена. Ц. Пешев и др., ФБ, 232.

Списък на думите по буква