НАДОРА̀ВАНЕ

НАДОРА̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Рядко. Отгл. същ. от надоравам и от надоравам се.

Списък на думите по буква