НАДОХО̀ЖДАНЕ

НАДОХО̀ЖДАНЕ, мн. няма, ср. Отгл. същ. от надохождам.

— Друга (диал.) форма: надоха̀ждане.

Списък на думите по буква