НАДОЯ̀ВАНЕ

НАДОЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надоявам и от надоявам се.

Списък на думите по буква