НАДПА̀РТЕРЕН

НАДПА̀РТЕРЕН, -рна, -рно, мн. -рни, прил. Който е разположен, намира се над партер. При двуетажни паянтови сгради вторият етаж започва също с хоризонтална подложна греда.., която лежи вече върху надпартерния гредоред. Вл. Брънеков и др., СД, 67. Надпартерен етаж. Надпартерен апартамент. Надпартерна козирка.

Списък на думите по буква