НАДПЍВАНЕ

НАДПЍВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надпивам и от надпивам се. В най-усилното време правят събори за надпяване и масови срещи за надпиване, на които вместо лисици... ловят кокошки. Хр. Пелитев, АЧ, 16.

Списък на думите по буква