НАДПЍСВАМ

НАДПЍСВАМ1, -аш, несв.; надпѝша, ‑еш, мин. св. надпѝсах, св., прех. Пиша кратък текст (адрес, заглавие, име и под.) върху предната, лицевата страна на нещо или в началото на нещо. Писмата не бяха надписани. Казваха ми адресите устно и аз, за да помня за кого са, надписвах ги сам. Ст. Дичев, ЗС II, 751. С какво старание ги [бележниците] бях надписвала, как дълго си повтарях това, което трябваше да кажа на по-добрите, за да насърча другите ученици! Л. Александрова, ИЕЩ, 141. Съгласно с поп Стамата вземаме един тефтер, надписваме го "Споменик за живи и умрели, които ще се споменуват от свещеника вечно в св. олтар". СбНУ ХVIII, 575. надписвам се, надпиша се страд. При обработването на окомерната снимка визирните линии се изтриват, условните топографски знаци се поставят, селищата, реките и другите обекти се надписват. Геогр. VIII кл, 1965, 22.

НАДПЍСВАМ

НАДПЍСВАМ2, -аш, несв.; надпѝша, ‑еш, мин. св. надпѝсах, св. 1. Прех. и непрех. Вписвам в сметката на някого повече, отколкото е в действителност. Той криеше от чекмеджето, надписваше в тефтерите и

правеше нечестни сделки с простите и бедните селяци. Елин Пелин, Съч. III, 16. Общинарите, които влизаха в реквизиционната комисия, пишеха житото на око. На своите близки и приятели те определяха малък дял, а на чуждите и на враговете си надписваха. Г. Караславов, ОХ I, 370. Мичето, довчерашната му жена, интересчийка и хитруша,.., надписваше сметките на клиентите. Й. Гешев, ВТ, 163.

2. Прех. Рядко. Надминавам някого в писане, пиша по-бързо или по-добре от някого (Н. Геров, РБЯ). надписвам се, надпиша се страд. В тяхната кръчма сметките се надписват редовно. надписвам си, надпиша си възвр. от надписвам2 в 1 знач.

Списък на думите по буква