НАДПЛА̀НОВ

НАДПЛА̀НОВ, -а, -о, мн. -и, прил. Който надминава предвиденото по плана; свръхпланов. Надпланов приход. Надпланова продукция. Надпланова печалба. Надпланово снижение на стойността. Надпланови икономии.

Списък на думите по буква