НАДПЛА̀ЩАНЕ

НАДПЛА̀ЩАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надплащам и от надплащам се.

Списък на думите по буква