НАДПЛЀТЕН

НАДПЛЀТЕН, -а, -о, мн. -и, прил. За дреха — който е по края оплетен, удължен с плетка; наплетен. На това място реката беше плитка, разлята. Жената привдигна надплетената си фуста и с олюляване тръгна от камък на камък. М. Грубешлиева, ПП, 70.

Списък на думите по буква