НАДПЛУ̀ВАНЕ

НАДПЛУ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надплувам и от надплувам се; надплаване.

Списък на думите по буква