НАДПО̀ЧВЕН

НАДПО̀ЧВЕН, -а, -о, мн. -и, прил. Който е разположен, намира се над почвата. Противоп. подпочвен. Макар и незначителни по големина и малко на брой, тези преспи играят все пак доста важна роля като охладители и като единствени надпочвени водни резервоари. П. Делирадев, В, 114. Надпочвената вода от високия водопровод се набира от една площад около 11 кв. километра, наречена "забранена водна зона". П. Делирадев, В, 140.

Списък на думите по буква