НАДПРЕПУ̀СКАМ

НАДПРЕПУ̀СКАМ и НА?ПР?ПУ̀ЩАМ, -аш, несв. 1. Прех. Правя, карам обикн. кон да се състезава, да мери силите си с друг в препускане, да се надбягва с друг; надпрепусквам. Хабер подир хабер пращаше [пашата] / — де да е Стоян да доде / кушия да направим / коне да надпрепускаме. Нар. пес., СбНУ ХХVI, 41.

2. Непрех. Обикн. мн. Движа се бързо, като че ли се надпреварвам с някого; надпрепускам се. По средата на моста, добре шосиран, лудо надпрепускаха файтони, омнибуси, автомобили, велосипеди. СбЗР, 355-356. надпрепускам се, надпрепущам се страд.

НАДПРЕПУ̀СКАМ СЕ и НА?ПР?ПУ̀ЩАМ СЕ несв., непрех. Състезавам се с някого в препускане, в яздене на коне; надпрепусквам се. "Косата ти побеля, бре чапкънино, управа си ужким, не си младо ергенче да се надпрепускаш!" П. Незнакомов, БЧ, 139-140.

Списък на думите по буква