НАДПРЕПУ̀СКАНЕ

НАДПРЕПУ̀СКАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надпрепускам и от надпрепускам се; надпрепускване, надпрепущане. Посетителят е намирал там всичко, което е можел да иска за най-приятно прекарване на времето, наслаждения за тялото, наслаждения за ума и очите, при баните богата библиотека,.., надпрепускания на широкия стадиум. К. Величков, ПССъч. III, 57. За втори път видя в представлението на фантазията си как се наби соколът на щърковата клювница; видя надпрепускането на конете, биенето на нишана. Ц. Гинчев, ГК, 366. Комахай сичка Гърция са събрала на Олимпийските игри, дето .. ставали надпрепускания в запрегнати коне и борба. Н. Михайловски и др., ОИ (превод), 189.

Списък на думите по буква