НАДПРЕПУ̀СКВАНЕ

НАДПРЕПУ̀СКВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надпрепусквам и от надпрепусквам се; надпрепускане, надпрепущане. След яденето почваше стрелянето на нишан. След това почваше кушията, надпрепускването с конете. Ив. Хаджийски, БДНН I, 146. Стана дума за надпрепускването с магарета, при което лани Димитър щял да загине. Цв. Минков, МЗ, 71.

Списък на думите по буква