НАДПРЕПУ̀ЩАНЕ

НАДПРЕПУ̀ЩАНЕ, мн. -ия, ср. отгл. същ. от надпрепущам и от надпрепущам се; надпрепускане, надпрепускване. Смил бе видял на същия ляв ръкав знака на победителя от Тодоровденското надпрепущане. Д. Добревски, БИ, 235-236.

Списък на думите по буква