НАДПРЍПКВАМ

НАДПРЍПКВАМ, -аш, несв.; надпрѝпкам, -аш, св., прех. Диал. Надтичвам, надбягвам, надгонвам; надприпвам, надприпкувам. Защо коня водиш, дребни сълзи рониш, / дали юнак вов клисура помина, / или та нейде с кон надприпкаха? Нар. пес., СбНУ ХIV, 67. Кушия жа си пуснеме / и с мойте сиви атове, / и с твойто конче алено; / ако ги Стоене надприпкаш, / прости да ти са, Стоене, / моите сиви атове. Нар. пес., СбНУ ХLVI, 190. надприпквам се, надприпкам се страд.

НАДПРЍПКВАМ СЕ несв., непрех. Диал. Надтичвам се, надбягвам се, надгонвам се; надприпвам се, надприпкувам се.

Списък на думите по буква