НАДПРЍПКВАНЕ

НАДПРЍПКВАНЕ, мн. -ия, ср. Диал. Отгл. същ. от надприпквам и от надприпквам се; надтичване, надбягване, надприпване, надприпкуване.

Списък на думите по буква