НАДРАБО̀ТВАНЕ

НАДРАБО̀ТВАНЕ, мн. няма, ср. Рядко. Отгл. същ. от надработвам и от надработвам се.

Списък на думите по буква