НАДРА̀СКАН

НАДРА̀СКАН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин страд. от надраскам като прил. 1. Който е с драскотини, резки по повърхността; издраскан, изподраскан. Аз хванах глупо да изглеждам стените на стаята, надраскани и опетнени, като умряла съвест. Ив. Вазов, Съч. ХVII, 130. Голи надраскани стени и подът .. със ситен пясък засипан; и, наместо прозорци с кристалови стъкла, виждат се прости скалисти дупки. Ст. Ботьов, К (превод), 97-98. Надраскани ръце. Надраскана буза.

2. Който има одрасквания, драскотини по кожата; издраскан, изподраскан, издран, изподран, надран.

3. Който е написан или нарисуван небрежно. Цукарели, кога видял надрасканата щампа, попитал отдавна ли Уилсон ся учи на живопис? Й. Груев, СП (превод), 106. Надраскан текст. Надраскан чертеж. // По който има драсканици, нещо написано или нарисувано небрежно. Тук ръкопис, там ръкопис, ръкописа го няма! "Наистина, ние намерихме един такъв дрипел, от много надраскани листа, но като си помислихме, че това е подхвърлено като непотребно, употребихме го да си подпаляме собите." Лил., 1884, кн. 7, 37.

Списък на думите по буква