НАДРА̀СКВАМ

НАДРА̀СКВАМ, -аш, несв.; надра̀скам, -аш и надра̀щя, -еш и -иш, мин. св. надра̀сках и надра̀щих, св., прех. 1. Правя драскотини върху нещо, покривам с драскотини някаква повърхност или кожа. Вятърът, от една страна,.. спира корозията. Но от друга страна, той носи сажди, пепел и прах,.. Тези частички надраскват метала и защитната му покривка и го правят нееднороден. Св. Райчева, К, 36. // Покривам нещо с черти, резки, драсканици. Надрасках книгите си. Надрасквам стените с боя.

2. Написвам или нарисувам нещо набързо и небрежно. До него лежеше леката му картечница,.. Той бе вече успял да надраска по нея някакви черти, но мълчеше, не издаваше какво означават. П. Вежинов, ВР, 260. Болният извади от джоба си чекова книжка и надраска някаква цифра. Д. Димов, Т, 542. Като насън извади хартийка от масата, надраска нещо на нея с нервен и едър почерк и поръча на Росенчо да занесе записката у Рашкови. П. Стъпов, ГВ, 164. Лекарят надраска рецептата и я подаде. Г. Караславов, С, 161.

3. Разг. Написвам, съчинявам незначителна литературна творба. Аз ви предложих тоя материал, защото се развълнувах, като

бях на събранието. И само надрасках тъй, като информация, а не за печат във вестника. Ст. Даскалов, СЛ, 26. Бях се зарекъл да не чета това, което съм надраскал досега, защото се боя, че като го прочета, ще го зарежа. И. Петров, ОЗ, 20. Той на шега взе, че надраска под рисунката, за обяснение, кратък стихотворен текст. А. Гуляшки, Л, 21. надрасквам се, надраскам се, надращя се страд., възвр. и взаим. Надрасках се с писалката.Надраскаха се по лицата в ожесточения бой. надрасквам си, надраскам си, надращя си възвр. от надрасквам във 2 знач. Надрасках си адреса му на един билет.

НАДРА̀СКВАМ СЕ несв.; надра̀скам се и надра̀щя се св., непрех. Покривам се с драскотини; издрасквам се. При пренасянето мебелите се надраскаха.Надрасках се из трънаците.

Списък на думите по буква