НАДРА̀СКВАНЕ

НАДРА̀СКВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надрасквам и от надрасквам се. Към филмовия канал се поставят и някои експлоатационни изисквания, като например: да бъде леснодостъпен за зареждане на кинофилма и за почистване и да не го поврежда, причинявайки надрасквания на кинокадрите. И. Венов и др., К, 56. От тетанус може да се заболее дори и при малки наранявания, при убождания и надрасквания, ако в раната попадне тетаничен бацил. ВН, 1958, бр. 2023, 1.

Списък на думите по буква