НАДРА̀СТВАМ

НАДРА̀СТВАМ, -аш, несв.; надра̀сна, ‑ѐш, мин. св. -ах, прич. мин. страд. надра̀снат и надраста̀, -еш, мин. св. надра̀стох, прич. мин. св. деят. надра̀съл, -сла, -сло, мн. -сли, св., прех. 1. Надминавам по ръст, височина, количество, размер някого или нещо, израствам по-висок от някого или нещо. Той го гледал като дете и кончето сега едва що надхвърля година, а надраснало майка си. Кр. Григоров, РД, 1950, бр. 238, 2. Зимната ръж е буйнорастящо растение. Обикновено тя надраства плевелите и те не я задушават. БТН V и VI кл (превод), 123. Твърде малко [чайни] храстеци надрастват останалите и достигат до 5 стъпки височина. Знан., 1875, 204. Борчова й майка рождена, / студена ода носила, / че му корани полива — / да расте, да си порасте, / боринка да си надрасте. Нар. пес., СбНУ ХХХVIII, 142.

2. Прен. Издигам се над околните с дарби, умения, умствени способности, морални качества и под.; надминавам. Момчетата се тълпяха в ремонтната работилница,.. Всяко от тях чувствуваше, че навлиза в един нов свят, изпълнен с чудесии, и всеки ученик усещаше как расте и надраства връстниците си, които не бяха тук. А. Гуляшки, МТС, 314. Кой бе той всъщност? По каква причина не приличаше на другите хора? Досега имаше готов, неизменен отговор — всъщност разликата е само в това, че далече ги е изпреварил и надраснал. П. Вежинов, БГ, 188. Лука чувствуваше, че Апостол го е много надрасъл и затова се стараеше да скрие, колкото се може, нищожеството си пред него. Д. Немиров, БЛ, 17. // Разш. Изпреварвам в развитието си епохата или средата, в която живея, намирам се или съществувам; надминавам, надхвърлям. Скоро фигурата на д-р Чомаков надраства пловдивските рамки и започва твърде явно да се изразява на фона на общобългарския, равен политически хоризонт. Т. Жечев, БВ, 269. Над цариградчани и над емигранти няколко копрали по-високо се издига Ботьов като поет. Той е надрасъл времето си и само ранната му смърт побърква да го имаме в пълния разцвет на таланта му. П. П. Славейков, Събр. съч. VI (1), 21. Ще рухне гнилий свят в развалини. / Народи малки ще се разплодят / и бързо другите ще надрастат! К. Христов, ЧБ, 413.

3. Прен. Излизам извън определени граници; надминавам, надхвърлям. Градът расте стихийно, без никакъв контрол и надраства всякакви разумни предели.Борбата за монополно високи печалби отдавна е надраснала националните рамки на отделната страна. надраствам се, надрасна се, надраста се страд.

Списък на думите по буква