НАДРЕБНЀНОСТ

НАДРЕБНЀНОСТ, -тта̀, мн. няма, ж.

Качество на надребнен. Надребненост на сюжета в главите на книгата.

Списък на думите по буква