НАДРЕБНЯ̀ВАНЕ

НАДРЕБНЯ̀ВАНЕ, мн. -ия, ср. Отгл. същ. от надребнявам и от надребнявам се; наситняване, раздробяване. Надребняването на силажната маса трябва да се прилага поради много съображения: намаляват се загубите при храненето на животните .. и на единица обем се събира много повече храна. Т. Дарджонов, МПЖ, 31.

Списък на думите по буква